Leden van de Bezinningsgroep Energie

De status van de Bezinningsgroep Energie is informeel.  Leden nemen allen op persoonlijke titel deel aan de discussiebijeenkomst. De Bezinningsgroep Energie telt op dit moment 75 leden,  waarvan er gemiddeld 30 per vergadering participeren. Voor de vergaderverslagen geldt het principe ‘Chatham House Rules’, d.w.z. anonieme discussiebijdragen.

Lid worden kan door een motivatie en CV te sturen naar het secretariaat van de Bezinningsgroep Energie.

Door coöptatie wordt een aanvraag voor lidmaatschap behandeld.