Links

Hier kunt u informatie vinden over energie en milieu in Nederland. De links geven direct toegang tot sites die u op verschillende manieren informeren over energie.

CE Delft
Dit is de website van CE Delft. CE Delft is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau, gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen van milieuvraagstukken. CE Delft voert het secretariaat van de Bezinningsgroep Energie.

Cogen
is een belangenvereniging voor alle partijen die betrokken zijn bij WKK en die belang hebben bij een veel bredere toepassing van deze energiebesparende techniek. De missie is het gezamenlijk in stand houden en uitbreiden van de toepassing van Warmte/Kracht Koppeling (WKK) macro-, mini- en micro WKK voor verantwoorde lokale energieopwekking in Nederland en daarbuiten en zorg dragen voor een efficiŽnte en duurzame toekomst.

Emissierechten
U vindt op deze site informatie over de ontwikkeling van emissiehandel en analyses van de emissiemarkt (CO2 en andere broeikasgassen). Een groot aantal sectoren (raffinage, staal, papier etc.) en bedrijven met grote stookinstallaties (>20MWth) zullen vanaf januari 2005 onder het Europese Emissiehandelssysteem vallen.

Energie
Op deze website vindt u uitgebebreide informatie (databases, Energieverslagen, publicaties)over energie in Nederland.

Klimaatverbond Nederland
Dit is de website van de Vereniging Klimaatverbond Nederland, een vereniging van gemeenten en provincies die verantwoordelijkheid draagt in het versterken van het (inter-)nationaal milieu- en klimaatbeleid. De in 1992 opgerichte Nederlandse vereniging, die onderdeel vormt van een internationale organisatie, telt ruim 120 gemeenten en provincies als lid.

NAM
De Nederlandse Aardolie Maatschappij BV is de grootste producent van aardgas in Nederland. Op deze site vindt u informatie over de NAM en haar activiteiten in Nederland en de Noordzee.

PEAKOIL
Dit is de website van de ASPO, de Association for the study of Peak Oil and Gas. Deze werd door C. Campbell, spreker voor de BG op 7 oktober 2004, opgericht. De website biedt informatie over artikelen, conferenties, columns en opinies over de verwachte productiepiek van olie en gas. De groep verwacht een productiedaling in de komende tijd van 4% tot 6% per jaar. Om in 2015 te voldoen aan de snelgroeiende wereldvraag naar gas en olie (denk aan landen als India en China), moet een extra productie van 8 van de huidige 10 barrels op gang worden gebracht. Om een idee te geven: dan zouden er 10 nieuwe olieregio's ter grootte van de Noordzee in productie genomen moeten worden. De ASPO werd aanvankelijk door mainstream geologen gezien als een "luis in de pels". De heersende opvatting, ook onder wetenschappers, is namelijke dat de olie- en gasreserves voor de komende 50 tot 100 jaar niet als een structureel probleem worden gezien. Nu de brandstofprijzen op een hoog niveau gestabiliseerd lijken en ook oliemaatschappijen waarschuwen voor teruglopende productieverwachtingen, wordt de ASPO steeds serieuzer genomen.

UNDP
De World Energy Assessment (WEA) biedt een uitstekend overzicht van internationale energie ontwikkeling vanuit het perspectief van een duurzame ontwikkeling.

YES-DC
De Young Energy Specialists-Development Cooperation (YES-DC) is een vereniging voor jonge energiespecialisten met een focus op ontwikkelingslanden en internationale kwesties op energiegebied. YES-DC organiseert regelmatig discussieavonden over onderwerpen als de voors en tegens van energiesubsidies wereldwijd.

BG-congres