Thema's van de Bezinningsgroep Energie

Hoe organiseren we een duurzame energievoorziening in een geliberaliseerde markt? Moeten we nog wel doorgaan op de ingeslagen weg van liberalisering en privatisering? Is een vergaande aanpak van het klimaatprobleem technisch en beleidsmatig haalbaar, en ook betaalbaar? En is een maatschappelijk verantwoorde en duurzame winning van gas uit de Waddenzee mogelijk?
De essentiŽle vragen stellen en daarop heldere en onderbouwde oplossingsrichtingen formuleren, dat is het profiel van de Bezinningsgroep Energie. Daarbij nemen we de tijd voor inhoudelijke verdieping en bezinning, los van de waan van vandaag of belangen van welke organisaties dan ook.

De BG concentreert zich op thema's op het snijvlak van energie, klimaat, milieu en maatschappelijke veranderingen. Voorbeelden zijn:

Afhankelijk van het onderwerp ligt de focus op de nationale, de Europese of de internationale context.

Maand
Onderwerp(en)
Spreker(s)
Juni 2017 Industrie John Kerkhoven (Quintel)
Edward Bruenesse (Shell NL)
Mei 2017 Duurzame luchtvaart? Is het nodig? Is het mogelijk? Is het haalbaar? Piet Boonekamp
Oskar Meijerink (SkyNRG)
April 2017 Beïnvloeding van consumentengedrag in relatie tot klimaatbeleid Maurits Blanson Henkemans
Bert Metz
Ron Wit
Maart 2017 Sturen op CO2-reductie Timon Verheule (Ministerie van EZ)
Teun Bokhoven (NVDE)
Januari 2017 Hoe komen we van het aardgas af? Frans Rooijers (Directeur CE Delft)
November 2016 Drie jaar Energieakkoord; hoe nu verder?
Ed Nijpels (Voorzitter Borgingscommissie voor het Energieakkoord voor duurzame groei)
Oktober 2016 De rol van de industrie in de veroorzaking en oplossing van het klimaatprobleem Bram Borgman (VNO-NCW-MKB)
Sible Schöne
September 2016
Gasloze energievoorziening in nieuwe en bestaande wijken
Jade Oudejans (HIER Klimaatbureau)
Joop Oude Lohuis (Gemeente Utrecht)
Maya van der Steenhoven (Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland)
Sible Schöne
Juni 2016 De toekomst van kolencentraleas in Nederland Wim Wolters (GDF Suez)
Hans Schoenmakers (E.ON Benelux)
Geertje van Hooijdonk (Natuur & Milieu)
Sible Schöne
Mei 2016 Wegen naar klimaatneutraliteit Martin Regelink (DNB)
Stephan Slingerland
Sible Schöne
April 2016
In deze vergadering van de Bezinningsgroep gaan we zoals afgesproken nader in op de analyses en aanbevelingen die een werkgroep binnen de BG heeft opgesteld over klimaatneutrale energievoorziening
Sible Schöne
Maart 2016 Vereisten voor klimaatbeleid conform het verdrag COP21 ('Parijs')
Wim Turkenburg
Tjerk Wagenaar (directeur St. Natuur & Milieu)
Jan 2016 Oplossingsrichtingen voor het instrumenteren van de energietransitie op de lange en korte termijn.
Esther Hardi (Alliander)
André Jurjus (Netbeheer NL)
Nov 2015 Wat is nodig om te komen tot een CO2-arme energievoorziening?
Hoe krijgen we duurzame opties renderend?
Pieter Boot (PBL)
Frans Rooijers (CE Delft)
Teun Bokhoven (Nederlandse Vereniging Duurzame Energie)
Okt 2015 Ontmoeting met EZ-projectgroep die aan het Energierapport werkt.
Bart de Vries
Martijn Root
Ruth Schippers-Tops
John Neeft
Sept 2015

Na onze uitvoerige BG-discussies over energie- en klimaatbeleid op nationale en internationale schaal kijken we deze keer naar lokale energievoorziening en de rol die de burgers daarin spelen.

Monique Hoogwijk (Utrechtse Energie)
Thijs de la Court (voormalig wethouder Lochem)
Juni 2015 Toekomst energievoorziening en het klimaat: perspectief van de momenteel belangrijkste duurzame optie, t.w. bio-energie
Prof. Patricia Ossewijer (TU Delft)
Cor Leguijt (CE Delft)
Mei 2015 Toekomst energievoorziening en het klimaat
Frans Rooijers (CE Delft)
Bert den Ouden (Berenschot)
April 2015 Nieuwe perspectieven voor gas en de gassector
Jan Paul van Soest (Energie Dialoog Nederland)
Ulco Vermeulen (Gasunie)
Maart 2015 Toekomst voor de grootste punt van de energietaart: warmte
Ingrid Post (Ministerie EZ)
Maurits Blanson Henkemans
Jan. 2015 Toekomst voor de energy only markt voor elektriciteitsproductie
Erik van der Hoofd (TenneT)
Harry Droog (Ex-topman EPZ en Essent)
Nov 2014 Het klimaat- en energiebeleid in 2030 (en verder)
Ed Nijpels
Pieter Boot
Wim Turkenburg
Okt 2014 Nationale Energieverkenning
Michiel Hekkenberg (ECN)
Sept 2014 De duurzaamheid van het beleid t.a.v. zon-PV

IJmert Muilwijk (Voorzitter ODE)

Mei 2014 De afhankelijkheid van Russisch gas in NL
Stientje van Veldhoven (D66)
Gertjan Lankhorst (GasTerra)
April 2014 Wanneer kan een nagenoeg duurzame energievoorziening op z'n vroegst gestalte krijgen?
Marjan Minnesma (Urgenda)
Maart 2014
Duurzame mobiliteit
Jos Ros (PBL)
Maarten van Biezen (Stichting Natuur&Milieu)
Jan. 2014
Instrumenten voor verduurzaming
Ad van Wijk (TU Delft)
Bert den Ouden
John Baken
Nov. 2013
De strategische ontwikkelingen in het netbeheer in relatie tot verduurzaming en decentrale opwekking
Rens Knegt (Netbeheer Nederland)
Okt. 2013
Financiële problemen in de grootschalige productie van elektriciteit en de voor- en nadelen van 'Capacity Mechanisms' als oplossingsrichting
Hans Alders (Energie-Nederland)
Sept. 2013
Vraagstukken rond schaliegas en schalie-olie
Coby van der Linde (Clingendael International Energy Programme)
Juni 2013
Dilemma's in de gebouwde omgeving, besparen en verduurzamen door verplichtingen of prikkels
Dick Tommel
Frans Rooijers (CE Delft)
April 2013
Het SER-proces
Ron Wit
Joop Oude Lohuis
Maart 2013 Aardgaswinning in Nederland
Jan Paul van Soest
Feb. 2013 Impact van schaliegas op de Nederlandse industrie
Reinier Gerrits (VNCI)
Jan. 2013
'Nederland tegen Duitsland', ingaand op de vraag of Duitsland het als koploper op duurzame energiegebied economisch slim aanpakt, of juist Nederland als achterblijver
Pieter Boot
Nov. 2012 Jeroen van der Veer gaat in op de vraag wat hij zou doen en waarom, indien hij minister van energie en klimaat in Nederland zou zijn
Jeroen van der Veer
Okt. 2012 Lokale energie-initiatieven
Bert Jan Krouwel (voorzitter e-Decentraal)
Michel Muurmans (CEO Qurrent)
Sept. 2012 Het gewenste klimaatbeleid van het nieuwe kabinet, na twee jaar afbraak onder het kabinet Rutte
Jacqueline Camer
Hans Bolscher
Juni 2012 Zon-PV in Nederland
Prof. Wim Sinke (ECN)
Kees van der Leun (COO, Ecofys)
April 2012 Het maatschappelijk draagvlak van klimaatbeleid
Paulus Jansen (Tweede Kamerlid SP)
Noé van Hulst (Energy Academy)
Maart 2012
De ontwikkeling van het Europese energie- en klimaatbeleid en de consequenties daarvan voor Nederland
Bas Eickhout (Europarlementariër Groen Links)
Foppe de Haan (Ministerie EL&I)
Januari 2012 De energienetten in de energietransitie.
Wat mogen we verwachten van Smart Grids?
Han Damsté (Netbeheer Nederland)
Han Slootweg (Hoogleraar Smart Grids, TU Eindhoven