Jaarverslag 2020

Bezinningsgroep Energie
Stichting Energie en Samenleving

Bezinningsgroep Energie (BG)

Ook voor de Bezinningsgroep Energie (BG) was 2020 een vreemd jaar. Nadat Ulco Vermeulen in januari sprak over waterstof (en nog veel meer) en Klaas van Egmond in februari over energie- en klimaatuitdagingen, sloeg corona toe. In april kwam de BG niet bijeen. In mei inspireerde Jip Lenstra via ZOOM met hoopgevende disrupties door zonne-energie. Voor- en tegenstanders van biomassa voor energie troffen elkaar in juni. In september werd de complexe discussie over warmtetransitie en gemeenten gehouden, tien mensen rond de tafel in Utrecht, de rest via internet. David Smeulders gaf zijn visie op de transitie van het energiesysteem naar een duurzame, emissieloze staat in oktober. Vakis Ramany van EDF besprak in november hoe nucleaire energie daarbij een goede rol kan spelen.

Het waren goed bezochte BG-bijeenkomsten. Rond de 30 mensen namen deel aan de twee eerste BG’s, die nog ‘rond de tafel’ gehouden werden in Seats2Meet in Utrecht. Op ZOOM en later via Teams nam het aantal deelnemers toe tot 35-45, met als uitschieter de BG over biomassa die 48-52 deelnemers trok. Dat elk nadeel – corona, dus ZOOM – ook een voordeel – BG-opkomst – heeft, zie je in deze grafiek.

Hoogst actueel waren BG’s zoals de bijeenkomst over biomassa of echt lange termijn vooruit zoals het 100jaar+perspectief van de vertegenwoordigers van EDF over de rol van kernenergie in de energievoorziening. Ook terugblikkend zoals in februari waar Klaas van Egmond met de BG-oprichters Wouter van Dieren en Eric-Jan Tuininga vertelden. Er werd voor de BG een nieuwe profielschets opgesteld.

Stichting Energie en Samenleving (SES)

In het bestuur van de Stichting Energie en Samenleving (SES) werd Lianda Sjerps-Koomen – onder dankzegging – als voorzitter opgevolgd door Alex Kaat. Kees den Blanken nam de rol van secretaris van de SES over van Fokke Goudswaard, die ook veel dank verdiende en kreeg. Die dank kreeg ook vorm bij een mooie wandeling door de Ooijpolder, waarbij ook Sible Schöne werd bedankt voor jaren voorzitterschap.

In mei dachten drie BG-leden actief mee over plaats en progressie van de BG, met voor het SES-bestuur en de BG nuttige en bruikbare conclusies die eraan verbonden werden. Een van de resulterende acties was een actieve golf van ledenwerving door de bestuursleden die het aantal leden deed stijgen.

Financiële positie

Omdat de kosten van zaalhuur bij Seats2Meet wegvielen, was 2020 financieel voor de BG een prima jaar. In de financiële stukken toont zich een meer dan gezonde spaarpot. Die sterke positie, de lagere kosten en de toename van het ledental maakten het mogelijk voor 2021 (eenmalig) de contributie te verlagen van € 250,- naar € 200,- voor een jaar persoonlijk lidmaatschap en de helft van € 200,- voor hen die een regeling daarover hebben met het bestuur.

 

Amsterdam, 27 april 2021

Kees den Blanken, secretaris BG en SES in 2020