Links

 

Op de volgende websites is nuttige/interessante informatie over energie/klimaat te vinden:

PBL   

ECN   

CE Delft   

CIEP    

CBS   

NEA  

ACM   

IEA   

IPPC   

UNDP